• 0 Items - kr 0
    • Ingen varer i handlekurven.

Debatt

(Red_Angus_cattle)_20191022-OSEC-LSC-1089

Klima og kjøttglede

Klima og kjøttglede Her deler vi Trond Ivar Qvales innlegg i KK, en reaksjon på Astrid Utne Norlands betraktning i «FOKUS» i KK 3.8.22 Trond Ivar Qvale Spesialist på grassforet Angus Astrid Utne Norland er opptatt av følelser rundt kjøttspising i Fokus, KK 3.8. Dessverre har hun som folk flest adoptert den misoppfatning at kjøttspising […]

sau topp

Bærekraftig norsk mat må løftes fram og satses på

Småfeholdet (sau og geit) er viktig for å utnytte de rike beiteressursene vi har i Norge og for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet. Vi utgjør en næring med stor tro på framtiden, men må i likhet med annen næringsvirksomhet ha forutsetninger som gjør det mulig å opprettholde et levedyktig småfehold og et […]