Marit Zinocker Kolby, fra Bjørknes private Høyskole

Noen inntrykk fra Høstkonferansen – et viktig samlingspunkt i år!

Dag Viljen Poleszinsky fra VOF! med forlegger Jan Mesicek

Gjennomgående tema i Lille Månes Høstkonferanse var hva vi selv kan gjøre i disse koronatider for å være best mulig rustet dersom vi skulle bli smittet.

TEKST OG FOTO: TRINE HAMNVIK, Naturterapeuten/NNH

Dette er jo i seg selv egentlig ikke kontroversielt, men siden de fleste av oss nå er forsiktig med hva vi sier og skriver for å unngå at mennesker med mangelfull kunnskap skal få drivstoff til å undervurdere hvor farlig Covid-17 kan være og tro at de ikke kan bli syke – så er dette noe som ikke snakkes så høyt om nå.

-Det var frustrerende og vanskelig å motivere seg til å jobbe med å arrangere årets Høstkonferanse, forteller Jan Mesicek fra Lille Måne.

-Den største utfordringen var at meldingene og beskjedene om rammene for konferansen kunne endre seg med noen dagers varsel. Men vi kom igjennom, godt fornøyd med det!

Høstkonferansen var i år forbausende lik seg selv på tross av alle koronarestriksjonene. I underkant 200 personer var innom i løpet av helga, markant færre enn vanlig, samt litt over 200 som deltok via Web-TV. Vi har jo etterhvert blitt vant til automatisk å holde avstand, men ellers virket det som om deltakerne fikk mye ut av både det sosiale og faglige innholdet.

Jan Mesicek, Anne Sofie Biong og Anders Kindberg

Hvordan føles det å ha klart å fullføre Høstkonferansen til tross for koronabegrensninger og folks koronauro – det er vel tross alt en seier å ha klart å holde tradisjonen ved like? 

– Ja, jeg valgte å gjennomføre konferansen for å holde konferansen ved like, og mange stod på og hjalp til i innspurten med å få det til, sier Jan Mesicek. Takket være samarbeidet med Tunsberg Medisinske Skole, kan alle få se foredragene på nett. I år var det mange gode foredrag, så ta en titt. 

Det var vel ikke vanskelig å velge tema for årets Høstkonferanse?

– Vi hadde en helt annen plan i februar! Den kommer vi tilbake til neste år!

IMMUNITET UTEN ANTISTOFFER

Ifølge Jan Raa, tidligere professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, blir antistoffer laget av det adaptive immunsystemet som er «et biologisk unntak», noe sært som vi og mindre enn 3% av alle dyreslag har – de andre klarer seg uten. Det er først når de andre forsvarsverkene våre ikke har klart å ta seg av sykdomsfremkallende inntrengere at dette systemet trer i funksjon og vi selv merker at vi er under angrep.

Ifølge Raa er vårt første forsvar mot inntrenger vårt mikrobiom, samlingen av alle mikroorganismer som lever på våre indre og ytre overflater. Svært få mikrober fremkaller sykdommer. De er ikke farlige, men holder oss friske, ifølge Raa, som mener vi bør huske på at det er vi som har tilpasset oss en verden av mikrober, ikke omvendt. For Raa er vårt mikrobiom et økosystem som fungerer som en barriere som hindrer at vi blir smitte så lenge den er i normal balanse – hvis den derimot ikke er i balanse så kan vanligvis «gode» bakterier bli sykdomsfremkallende.

Det andre nivået i forsvaret mot sykdomsfremkallende inntrengere er, ifølge Raa, antimikrobielle stoffer som finnes i slimhinnene.

det han beskrev som det tredje nivå i vårt forsvar; medfødt immunitet – det siste nivået før vi begynner å kjenne oss syke. Denne formen for immunitet, fagocytose, som til stor del skjer ved hjelp av makrofager, deler vi med selv de enkleste dyreslag. Ifølge Raa så ble begrepet opptrent medfødt immunitet (eng. trained innate immunity) tatt i bruk så sendt som i 2014 fordi det viser seg at når den medfødte immunitet blir brukt, blir den også bedre i stand til å ta seg av andre smittestoffer. BCG-vaksine (tuberkulose) har vist seg å kunne være en slik «opptrener» og foreløpig forskning peker mot at denne effekten også kan fungere mot koronaviruset.

Ifølge Jan Raa er det en seiglivet myte at aktivisering av medfødt immunitet øker fare for inflammatoriske overreaksjoner, dette stemmer ikke og passerer seg på utdatert viten.

VITAMIN K2 – KROPPENS KALSIUMDIRIGENT

Sivilingeniør og biokjemiker Mona Møller hadde vitamin K2s betydning for immunforsvaret som tema for sitt foredrag. Fra skoleverket har vi lært at vitamin K er viktig for blodets evne til å koagulere, men ifølge Møller er det lettere å forstå vitamin K2s rolle om vi ser på vitaminet som en dirigent for kroppens kalsium. Den sørger for at kalsium inkorporeres i benvevet og fjerner unødvendig kalsium fra blodet.

Jan Raa, professor em. i mikrobiologi

Flere studier peker på at det er en sammenheng mellom inntak av vitamin K2 og kroniske betennelser som Alzheimer sykdom, autoimmune sykdommer, diabetes 2, leddgikt og slitasjegikt. Det er spesielt MK-7, en ekstrem fettløselig variant av vitamin K2, som er interessant ifølge Møller. Men, det trenges mer forskning og siden denne typen forskning ikke er av økonomisk interesse for legemiddelindustrien, og for dyr for produsenter av kosttilskudd, mener Møller at myndighetene selv burde sørge for finansieringen av forskning på et så viktig tema.

Spennende områder som det forskes på for tiden er om vitamin K2 medvirker til at hvitt fettvev går over til brunt fettvev og har sammenheng med nyreproblemer.

SI MEG HVA DEN DU SPISER

For Merete Furuberg, bonde og aktiv lokalpolitiker, er det en selvfølge at sammensetningen av næringstoffer i kjøtt bestemmes av hva dyrene spiser. Kjøtt fra dyr på beite er meget næringsrikt og er det sunneste vi kan spise. I Norge spiser sau og geit 80-90% grovfôr og storfe rundt 50%, mens gris og fjærfe nesten bare spiser kraftfôr.

I dag brukes stort sett kraftfor med soya som inneholder arakidonsyre som er en flerumettet omega-6-fettsyre. Denne syren omdannes til hormonlignende stoffer som kan forverre betennelse, smerter, kreft og hjerte- og karsykdommer. Furuberg spør hvorfor ikke vi gjør kylling- og svinekjøtt sunnere ved å endre sammensetning av kraftfôret?

 

VIL DU SE ALLE FOREDRAGENE FRA KONFERANSEN? TRYKK HER! 

Merete Furuberg, bonde og lokalpolitiker og Jan Mesicek

 

 

 

Så lenge vi ikke kan merke kjøttvarene med produksjonsmåte og hva slags fôr dyret har fått, så vil det nok ikke være mulig å få til en endring. Furuberg ønsker at merkingen av varene ble endret slik at forbrukerne kunne se at kjøttet kommer fra dyr som har fått mer gras og kraftfôr med linolje og rapsolje i stedet for soya.

CELLESTRESS, LDL-KOLESTEROL OG MUFFINS

Det er en sedvane å bruke muffins i testing av hvordan vår kropp reagerer på ulike fett-typer. Muffins kan ikke beskyldes å være spesielt heldig ut fra et ernæringsperspektiv – kan det være slik at bruk av muffins gir en uheldig slagside i fett-forskning?

Simon Nitter Dankel, forsker ved Universitet i Bergen, kom særlig inn på problemene med forskningsresultatene som har blitt tolket til at det er en sammenheng mellom mettet fett og kardiovaskulær sykdom. Det finnes god forskningsbelegg på at det er en sammenheng mellom mettet fett og nivå av LDL-kolesterol i blodet, og mellom LDL-kolesterol i blodet og kardiovaskulær sykdom, men det er ikke vist en direkte sammenheng mellom mettet fett og kardiovaskulær sykdom.   Dankel foreslår en alternativ forklaring som går ut på at dårlig ernæring gir cellestress som fører til inflammasjoner og derved øke nivå av LDL-kolesterol i blodet, men at det er cellestress som fører til kardiovaskulær sykdom. Kan den målte økningen av  LDL-nivå egentlig være en beskyttende mekanisme?

Simon Nitter

FATFUNC-studien så på tykke menn som enten i sin diett fikk høyt nivå av fett eller av karbohydrater, men hvor maten ellers var sund med minimalt med mel og tilsatt sukke, mye grønsaker og med bare en moderat energireduksjon. I begge gruppene gikk mennene etter 3 måneder i snitt ned 12 kg og hadde forbedringer i målte verdier for blodtrykk, glukose og triglycerid.  De holder nå på med CARBFUNC. Dette er en studie som omfatter både kvinner og menn med fedme og som særlig ser på visceral fettmasse. I denne studien inkluderer de grove melprodukter.

Dunkel jobber med fettvev og er opptatt av hvorfor det oppstår inflammasjon i fettvev ved overvekt og diabetes. Det de ser er at når fettvev øker i størrelse kan enkelte fettceller bli så store at andre fettceller dør slik at fagocyter kommer inn for å spise de døde fettcellene. Det tyder på at økningen i størrelsen av fettcellene er det egentlige problemet. Ifølge Dunkel vil personer med insulinresistens ha større grad av døde fettceller i bukfettet.

CARBCOUNT er en større internasjonal studie de planlegger hvor de ønsker å undersøke om kostholdet har kan gi remisjon av type 2 diabetes, men de har vansker med å få fullfinansiert denne studiene.

MAT OG FØLELSER

Ernæringrådgiver Karin Hvoslef utforsket i sitt foredrag sammenhengen mellom emosjonell sult og fysiologisk sult og hvordan noen bruker mat som «medisin» og andre bruker sult som «medisin». Hun oppfordrer oss til å stille spørsmålet; er du sulten eller utrøstet?

Et viktig prinsipp for Hvoslef er at om du har vondt i viljen så gir skikkelig mat både styrke og trøst. Spiser du dritt, tenker du dritt! Da kan det være greit å spørre oss selv om hvordan vi ønsker å ha det resten av dagen.

Hvoslef forklarer vårt forhold til mat mye i forhold til hvordan vi som spebarn har opplevd mat og følelser. Hun er urolig for de som vokser opp i dag hvor mor ofte heller ser på mobilen enn på barnet og kanskje gir mat til barnet for å få fred. Hva skjer da med barnets speilnevroner, hva slags «speilbilde» dannes i barnet av hvordan verden er og hvordan de i fremtiden skal trøstes?

Marit Zinocker Kolby, fra Bjørknes private Høyskole

KROPPENS BEHOV AV PAUSE FRA MAT – FASTE

Ifølge Marit Kolby Zinöcker, høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole, finnes det mange typer for periodisk faste – og begrepet faste kan brukes både om ingen eller lite mat. 5:2 faste vil si å spise normalt fem dager i uka og faste de andre to. 24 – 48 timer faste er også vanlig. Den beste fasten for deg er den du klarer å gjennomføre!

Hvorfor faste? Tynntarmen tåler bakterivekst dårlig i motsetning til tykktarmen som tåler mye mikrobevekst. Hver gang vi spiser går tynntarmen litt i stykker, ifølge Zinöcker, men etter måltidene foregår reparasjon. Dette skjer når tynntarmen er tom, mest om natten. Det er helt feil å si at «Det er viktig å ikke gå småsultne» fordi viktige biologiske prosesser skjer når vi er sultne. Rumling i magen er et tegn på at det migrerende motorkomplekset jobber med å skyve maten ut av tynntarmen, ikke at vi behøver å spise.

Ved faste prioriterer kroppen smartere. Hormonelle endringer gjør at autofagi øker, det vil si at søppeltømming skjer i cellene ved at kroppen bryter ned dysfunksjonelle komponenter. Når vi begynner å spise igjen bygges molekyler opp. Det er ikke slik at muskelmasse brytes ned under faste.

Ifølge Zinöcker er det en myte at det er «viktig å spise frokost fordi det starter fettforbrenning». Når vi sover faster vi lenge og det skjer et skifte fra å forbrenne mat vi har spist til å forbrenne mer og mer fett. Fettfrigjøringen stiger gjennom natten og er høyest når vi våkner om morgenen. Hennes råd er å vente med å spise dagens første måltid dersom vi ønsker å gå ned i vekt slik at fasen hvor vi forbrenner fett blir forlenget.

En annen feilaktig myte er at det er «smart å spise ofte og lite». Hver gang vi spiser stiger blodsukkeret slik at kroppen må produsere insulin for å få ned blodsukkeret og for å lagre energien fra maten. Når vi spiser og drikker ofte svinger blodsukkeret mer.

Periodisk faste er ufarlig, gratis og frigjør tid, ifølge Zinöcker – og kan være en universalmetode for å gjenopprette helse ved bl.a. overvekt, insulinresistens, høyt blodtrykk, inflammasjonstilstander, avvikende fettverdier i blodet og for kognitive funksjoner.

SUPPLERENDE MEDISIN – EN STADIG KAMP FOR ANERKJENNELSE

NNHs generalsekretær Lidia Myhres foredrag var nok en aning mer politisk enn publikum på Høstkonferansen er vant til, men etter at regjeringen har foreslått mva på alternativ behandling i sitt forslag til statsbudsjett for 2021, så kan man ikke komme bort fra at det er viktig å forstå den politiske situasjonen vi nå er inne i hvor et team fra Høyre står i spissen.

Myhre stiller seg spesielt kritisk til at Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland, samme dag som saken blir lagt ut på høring, går ut i media og erklærer «Det kommer mer før jeg gir meg. Denne bransjen har litt for lenge fått operere under samme betingelser som ordinære helsetjenester», noe som Myhre anser viser at han ikke har troverdighet i denne saken.

Myhre etterlyser en faglig utredning og opprettelse av et bredt utvalg der også fagorganisasjonene er representert, før innføring av merverdiavgift kan diskuteres. Hun mener at registerordningen må ryddes opp i, og det må innføres fagkrav slik at useriøse aktører utelukkes fra registeret. Derimot må «mobbing» av seriøse utøvere av terapeutyrket opphøre.

Hvilke konsekvenser vil regjeringens forslag om mva på komplementær og alternativ behandling gi? For pasientene blir det 25 prosent økt pris for behandling de er avhengig av og personer med trang økonomi vil ikke ha råd til behandling. Terapeutene vil få høyere administrative kostnader, færre pasienter og brukere, og dette vil være en klar demotiverende faktor for yrkesgruppen. Statskassen vil kanskje få inn 250 millioner, men på bekostning av hva, spør Myhre, og svarer selv:

-Overbelastning av personell i det ordinære helsevesenet fordi pasienter vil forflytte seg fra terapeut til lege slik at helsekøene øker. Økte utgifter for NAVstøtte for terapeuter og fagskole-ansatte som ikke orker å stå i yrket, og økte utgifter for arbeidsgivere og stat på grunn av at pasienter ikke får hjelp og blir sykemeldt!

Likevel kan bransjen gjøre mye selv for å heve anerkjennelsen av behandlere som komplementerer og utfyller det tradisjonelle helsevesenet. Styrking av pasientsikkerhet er en kontinuerlig jobb, vi må systematisk arbeide med å heve fagkompetanse, organisasjonsutvikling og profesjonalisering – og samarbeidet mellom fagorganisasjonene må styrkes. Ifølge Myhre må vi bidra medå bygge broer mellom naturmedisin og skolemedisin, ikke murer. Leger og terapeuter må snakke sammen, det er for pasientenes beste. Videre mener Myhre at den virkelige løsningen ligger i politikernes hender. Det er de som skal legge til rette for at fagorganisasjonene skal kunne utføre sitt arbeid på en god måte. Forslaget fra regjeringen om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling vil føre til det motsatte av det man ønsker å oppnå, og det er en trussel for pasientsikkerheten.

-Regjeringen går helt feil vei med dette forslaget. Jeg håper at saken vil få en mer gjennomtenkt og rettferdig behandling på Stortinget, sier Myhre.

Ingeniør i medisinsk bioteknikk, Martina Johansson, har stor tro på hva kostholdet kan gjøre for å rette opp ubalanser i stoffskiftet.

Suksess med stoffskiftedagen – 250 deltakere fra hele Norge

STOFFSKIFTEDAGEN I SANDVIKA ble en kjempestor suksess. Over 250 deltakere fra hele landet fikk lære om hvilke vitaminer og mineraler som er viktige for å styrke skjoldkjertelen.

Behov for uavhengige aktører

Forlaget Lille Måne er engasjert i stoffskiftesaken, fordi vi ser her at det er enormt behov for uavhengige aktører som ikke har noen bindinger, i å få frem nyttig og viktig informasjon.

– Skjoldkjertelsykdommer rammer over 250 000 mennesker i Norge, og trolig er det mørketall. Vi ser hvor viktig det er at flere får lære det grunnleggende om stoffskiftefunksjonen, hvilket potensiale som ligger i næringstilskudd og kosthold. Ikke minst andre livsstilstiltak, sier arrangør og primus motor Jan Mesicek. Mange som sliter med stoffskiftet, er slitne.

LEI AV Å VÆRE SLITEN?

Stoffskiftedagen er et helt uavhengig og frittstående seminar, som ikke har noen bindinger til farmasøytisk industri eller legemiddelbransjen.

STOFFSKIFTEDAGEN I SANDVIKA: Dette var tredje gang Stoffskiftedagen ble arrangert i Sandvika, og interessen er svært stor.

– Vi får forespørsler om å arrangere slike seminarer over hele landet, og vi vil komme med flere arrangementer. Du kan se alle foredragene nå, hjemme i din egen stue med Ipad, telefon

eller på din egen TV: Se stoffskiftedagen hjemme på din egen TV, her og nå – tilgang i tre måneder. 

– Et kjempegodt tilbud, det er full HD, god kvalitet og du får god tid til notere underveis.

Tilbakemeldinger om Stoffskiftedagen i Sandvika 2020:

«Jeg synes det er helt fantastisk at vi nå har en hel dag hvor vi bare fokuserer på stoffskifteproblemer.»

«Årets foredragsholdere var veldig dyktige og engasjerte! Også flotte produkter og bøker til salgs under arrangementet.»

«Heilt topp arr., Me treng påfyll kvart år🙏 Sandvika var midt i blinken.»

«Dette er noe jeg tror hele Norge trenger. Vi trenger den kunnskapen som dere deler. Tror jeg var der for 3 eller 4 år siden i Sandvika, og det jeg lærte der tok jeg med meg videre.»

«Arrangementet i Sandvika var helt toppers. Det var svært interessante innslag av både Stig Bruset, Oddveig Myhre, Mikael Bjørntedt og Martina Johansson.»

Vi gleder oss til neste arrangement.
Følg gruppen Stoffskiftedagen på Facebook for å holde deg oppdatert.

 

Vil du lese boken om hvordan du kan styrke skjoldkjertelen din?
SJEKK UT BOKEN
«LEI AV Å VÆRE SLITEN – SLIK FÅR DU BALANSE I STOFFSKIFTET»
av den danske ernæringsterapeuten Inger Forbes

Boken Lei av å være sliten - få ny energi med balanse i stoffskiftet kommer snart på Forlaget Lille Måne

Folkesykdommen Lavt stoffskifte: – Uavhengige aktører kan bidra!

FORLAGET LILLE MÅNE gir ikke bare ut bøker, men arrangerer seminarer og konferanser om helse og personlig utvikling. – Jeg fikk selv problemer med stoffskiftet for noen år siden, men har vært skrekkelig heldig siden jeg kjenner mange leger og behandlere med et høyt kunnskapsnivå. Men da jeg søkte på nett, så jeg hva de fleste slet med: utmattelse, vektproblemer, bivirkninger av medisiner og først og fremst en følelse av at de ikke ble tatt på alvor av helsevesenet. Facebookgruppene kokte over av folk som hadde det vondt. – Da fikk vi ideen om å lage en uavhengig møteplass, Stoffskiftedagen, der vi inviterte leger med god kunnskap, kostholdsveiledere, terapeuter og forskere som kunne gi konkrete verktøy alle med stoffskiftesykdommer kunne bruke. Disse seminarene har vært en kjempestor suksess, og i år inviterer vi til Sandvika 25. januar, forteller forlagssjef Jan Mesicek.

Vil du få et bedre stoffskifte og mer energi? Fra venstre: den populære fastlegen Stig Bruset, ernæringsrådgiver Karin Hvoslef, kreftforsker og professor Mikael Björnstedt, forfatter og forskningsjournalist Martina Johansson og NMD Oddveig Myhre.

INSPIRERENDE OG KUNNSKAPSRIKE FORELESERE – les mer her!

EN HELT SPESIELL GJEST kommer fra Stockholm. Kreftforskeren og professor Mikael Björnstedt er spesialist på blant annet næringsstoffet selen. Selen er et essensielt mineral, det betyr kroppen klarer ikke å produsere det selv, og er viktig for flere funksjoner i kroppen – ikke minst skjoldkjertelen. – Mikael guider oss på et inspirerende vis gjennom den siste forskningen som viser viktigheten av disse næringsstoffene og hvordan de påvirker stoffskiftet, aldringen, hjertehelsen og livskvaliteten. LEGE STIG BRUSET er fastlege og har inngående kjennskap til pasientenes rettigheter og muligheter, og vil dele hvordan man kan få til et best mulig samarbeid mellom pasient og fastlege. Hvilke medisinske alternativer foreligger? NATURTERAPEUT (N.M.D.) Oddveig Myhre er utdannet Naturopathic Medical Doctor i USA og jobber mye med stoffskifteproblematikk. Hun vil gå inn tarmhelsens betydning og hvor viktig det er med god fordøyelse for at skjoldkjertelen fungerer som den skal. –Stress påvirker også stoffskiftet i stor grad ved at kortisol blokkerer blant annet T3. Hvis binyrene får litt hjelp vil stoffskiftet bli mye bedre, forteller hun.

 

DETTE ER NOE AV DET SOM STÅR PÅ PROGRAMMET – vi vil også snakke om betennelser, selvfølelse og ha spørsmål og svar. På Stoffskiftedagen samler vi alle som vil ha et bedre stoffskifte, mer energi og kunnskap. RABATTERT PRIS FØR 10.01 – kun kr 595,- inkl. deilig lunsj!

BESTILL PÅ WWW.LILLEMANE.NO NÅ

 

 

 

LEI AV Å VÆRE SLITEN?
Denne hendige boken av ernæringsterapeut Inger Forbes tar for seg alle tiltakene du kan iverksette selv, i tillegg til medisinering.

Boken Lei av aa vaere sliten - faa ny energi med balanse i stoffskiftet i balanse kommer snart paa Forlaget Lille Mane

Ny bok om stoffskifte fra Lille Mane!

 

Tarmen gjør mye mer enn du tror!

VITAMINDAGEN I SANDVIKA 23. mars

Visste du at mer enn 70% av kropppens immunceller befinner seg i tarmen?

Tarmen er ikke bare et oppsugingsorgan for næringsstoffer. Mer enn 70 % av kroppens immunceller befinner seg der, og tarmen inneholder mikroorganismer som i antall er minst 10 ganger høyere enn totalt antall kroppsceller, og antall gener i disse mikrobene er mer enn 100 ganger høyere enn antallet gener i kroppen!

Mikrobene i tarmen (tarm-mikrobiota) utgjør et ekstremt komplekst økosystem av mer enn tusen forskjellige arter som spiller på lag med immunsystemet i tarmen og resten av kroppen. Dette økosystemet – som vi er helt avhengig av for å holde oss friske – kan bli utarmet og brakt ut av balanse, blant annet av vestlig kosthold, antibiotika og biocider. Tilstanden kalles mikrobiell dysbiose. Det er vitenskapelig belegg for å hevde at vestlige livsstilssykdommer, alt fra fedme og diabetes til kroniske tarmsykdommer og mentale lidelser, er resultat av altfor kraftig vekst av enkelte bakteriearter i tarmen og redusert vekst av andre – og i noen tilfeller utradering av arter.

Tarmene vil helst ha noe annet

VITAMINDAGEN: Fokus på næring for god tarmhelse.

Så hva betyr dette for deg?
Det er ikke liketil å rette opp en slik ubalanse når den har utviklet seg for langt. Omlegging av kostholdet og tilskudd av naturstoffer som vi er blitt tilpasset gjennom evolusjonen, og som det er for lite av i raffinerte matvarer og i miljøet vi lever i, vil kunne være til hjelp. Konvensjonell farmakologisk tankegang kan ikke bidra med mer enn å legge til rette for utvikling av medikamenter som kan råde bot på sykdomssymptomer forårsaket av mikrobiell dysbiose. Det trengs en helt annen tilnærming for å kunne forhindre og behandle det grunnleggende problemet, den mikrobielle dysbiosen i tarmen.

Det kreves innsikt i hvordan komplekse mikrobielle økosystemer fungerer og hvordan diversitet og balanse mellom arter i slike økosystemer kan gjenopprettes og opprettholdes. Det er lite veiledning på dette området i kostholdsrådene fra myndighetene, og det har heller ikke vært på pensum i undervisningen i ernæringsfag – heller ikke på universitetsnivå. Tiden er derfor overmoden for å utvikle kostholdsråd som også omfatter tarmens mikrober.

Jan Raa vil på Vitamindagen i Sandvika fortelle deg hva dette innebærer, med konkrete eksempler fra egen forskning.

HER SKAFFER DU DEG DIN BILLETT
KR 695,- FOR EN HEL DAG MED FOREDAG
OG VITAMINRIK LUNSJ!

 

Ernæringsterapeut Inger Forbes vil lære deg mer om ditt stoffskifte, hvordan teste for ubalanser i kroppen og hvordan man kan finne årsakene til at man ikke har det bra

Lær mer om stoffskiftet med Lille Måne i mai og juni!

Lille Måne har to spennende arrangementer om stoffskiftet nå i mai og i juni: Den 24. mai kan du få med deg en lærerik forelesning på Litteraturhuset i Oslo med ernæringsterapeut og naturopat Inger Forbes, og 9. juni arrangerer vi seminaret Stoffskiftedagen i Stavanger med lege Joakim Øien Iversen.

Møt våren med god mat og ny kunnskap!


Foredrag: Få balanse i stoffskiftet (Litteraturhuset, Oslo 24. mai)

Den 24. mai inviterer vi til foredrag med Inger Forbes, forfatteren av boken Lei av å være sliten? på Litteraturhuset i Oslo.

Forfatteren av boken Lei av å være sliten kommer til Norge og Litteraturhuset torsdag 24. mai. Hun vil lære deg mer om ditt stoffskifte, hvordan man tester for ubalanser og hvordan man kan finne årsaker til problemet. Hun vil presentere modellen «Balanse i stoffskiftet»; 8 trinn som hjelper den enkelte å finne energien tilbake med konkrete verktøy for å bli kvitt slitenheten og trøttheten.

Inger Forbes møter du på Litteraturhuset i Oslo den 24. mai

Inger vil lære deg mer om ditt stoffskifte, hvordan teste for ubalanser i kroppen og hvordan man kan finne årsakene til at man ikke har det bra.

Hun vil presentere modellen «Balanse i stoffskiftet»; 8 trinn som hjelper den enkelte å finne energien tilbake med konkrete verktøy for å bli kvitt slitenheten og trøttheten.

Spørsmål og svar – åpent for alle. NB! Begrenset antall plasser. Foredraget koster kr 200,- og billetter bestiller du her.   

Litteraturhuset i Oslo ligger i Wergelandsveien 29 (åpne i Google maps)


Stoffskiftedagen i Stavanger 9. juni

Vil du vite mer om viktigheten av stoffskiftet ditt, og hva som kan gjøres for at du kan få det bedre?

Lege Joakim Øien Iversen er en av Norges fremste leger på stoffskiftet.

Det er flere årsaker til at «vanlig» medisin ikke alltid er nok. Av og til må man gå litt grundigere til verks.

Lege Joakim Øien Iversen  forklarer i detalj hva du kan gjøre for å få det bedre, og gir deg tips til hvordan du kan få et godt samarbeid med fastlegen. Leder av Thyroidea Norge, Anne Marie Rosenvold, forteller om sin helsereise og hvordan hun har kjempet seg gjennom helsevesenet for å få bli tatt på alvor.

DETTE BLIR EN LÆRERIK LØRDAG! Fra kl. 11.00-15.00 på Folkets hus i Stavanger.

BESTILL BILLETTER HER 

 

 

 

Joakim Iversen vil fortelle om de to viktigste medisinske grunnene til at man ikke har blitt frisk etter å ha fått Levaxin og hvordan man skal få ordnet det hos fastlegen

Joakim Iversen på Stoffskiftedagen: – Det finnes mange alternativer til Levaxin!

Årets første seminar om stoffskiftet setter kanskje det vanskeligste og viktigste på dagsorden:

– Hvorfor blir du ikke bra nok, bare med Levaxin? Hva er de medisinske årsakene?
– Hvordan kan du få fastlegen til å spille på samme lag som deg?