Faste i et historisk perspektiv – intervju med Dag

Dag Viljen Poleszynski, er ansvarlig redaktør for Helsemagasinet Vitenskap og fornuft og initiativtaker til Kostreform for bedre helse. Han har spist ketogent i mange år og kombinerer dette med periodisk faste og hard styrketrening. I år vil Dag forelese om ketogent kosthold og faste i et historisk perspektiv. Vi kan love et helt nytt og interessant foredrag. Dag får æren av å åpne årets konferanse, han har vært en viktig og fantastisk støttespiller for Høstkonferansen fra dag én.

Kan du si litt om det i noen setninger til meg?
Faste er i praksis den ultimate metoden for å komme i ketose. Flere terapeuter bruker en kortvarig faste før overgang til et ketogent kosthold (Seyfrieds anbefaling mot kreft), som kan består av periodisk faste (spisevindu 4-8 timer avhengig av ambisjoner) og/eller ketogent kosthold (normalt <20-30 g karbo/d med individuelle forskjeller; noen tåler inntil 40-50 g/d) og minst 70% fett. Newburgh brukte over 90% fett i behandling av diabetes... Faste gir samme virkning som et ketogent kosthold. Forskjellen er at man under faste "spiser" fett fra egne reserver på kroppen og danner ketoner av det, mens høyfettkosthold har samme virkning mens man fortsatt spiser...Når Startet man med faste? Når ble «keto» oppdaget?
Alle dyr og også våre forgjengere har opplevd ketose siden tidenes morgen fordi tilgangen på mat har variert. Mange arter kan faste i månedsvis, faktisk inntil et par år (anakondaslanger)… Fra et foredrag i 2017… Ketoner ble ikke oppfattet som normale metabolitter i urinen før omkring 1900… Jeg har funnet data som viser forsøk med lavkarbo mot diabetes helt tilbake til 1797, før mekanismene var skikkelig forstått. Faste ble brukt som kur allerede for flere tusen år siden…

Du har drevet med keto og periodisk faste i hvor mange år?
Jeg har spist ketogent i prioder i omkring 20 år og fastet periodisk i 4-5 år.

Hvilke helsefordeler merker du best i hverdagen?
Opprettholder muskelmassen, mindre eller lite sulten, unngår oppblåst mage og overspising.

Interessen for faste sprer seg nå – også keto – hva tror duer årsakene til det?
Hovedmotivasjonen er at mange som forsøker faste og ev. ketogent kosthold, merker mange forbedringer i sin helse. Det får mindre luft i magen, kan gå lenger uten mat, mister kroppsfett og opprettholder muskelmassen, får stabilt, lavt normalt blodsukker uten svingninger, mer stabilt humør, klarere hjerne, osv.

Hvordan kan vi klare å formidle budskapet om dette (keto og faste)på en måte som flest mulig forstår?
Vi skriver jevnlig om dette i Helsemagasinet og holder foredrag for ulike foreninger og på lavkarbosamlinger… Det er nesten umulig å slippe til i norske medier, og derfor publiserer jeg artikler internasjonalt i håp om at noen vil oppdage dem også i Norge…

Dag Viljen Poleszynski kommer på Høstkonferansen. Bli med du også!