bilder fra høstkonferansen 2012

Dersom du ikke har anledning til å komme til Sandvika, tilbyr vi i år live-HD streaming i samarbeid med Tunsberg Medisinske skole. Du kan følge konferansen direkte, men også gå tilbake og se foredragene på nytt i en periode på tre måneder.

Les mer her