Dag Viljen Poleszynski

har vært med oss i en årrekke, han har et sterkt faglig engasjement og brenner for å kunne gi informasjon og kunnskap til så mange som mulig for å begrense og fjerne plager ved mange livsstilssykdommer. I år kommer han til å snakke om nevrologiske sykdommer og hvilke muligheter som finnes for å motvirke, lindre eller reversere dem. Med kosthold og tilførsel av mellomlange fettsyrer, særlig kaprylsyre (C8), finnes det gode erfaringer ved epilepsi, migrene, multippel sklerose, traumatisk hjerneskade, Parkinsons, Alzheimers og noen ganger ALS og Huntingtons sykdom.

Først – hva har du gjort i sommer? 

Jeg har vært hjemme og blant annet jobbet med artikler til Helsemagasinet nr. 5, som trykkes denne uka. Der tar vi opp blant annet immunforsvaret

På Høstkonferansen er du et fast innslag som redaktør for Helsemagasinet – kan du si litt mer om hva du skal presenterer i år?

Det viktigste budskapet er at mange av de sykdommene som dominerer moderne samfunn, sjelden eller aldri forekom i de tradisjonelle jeger- og sankersamfunn som var enerådende på jorda før mange av våre forgjengere gikk over til jordbruk for omkring 10-12 000 år siden. I løpet av noen tusen år gikk nesten hele verdens befolkning over til et kosthold som vår art er dårlig tilpasset, det vil si et kosthold og en livsstil de var optimalt tilpasset etter flere millioner års evolusjon. I fortidsmiljøet gjorde kostholdet og måltidsrytmer at de fleste stort sett befant seg i ketose både fordi inntaket av karbohydrater var lite, kombinert med at periodisk faste var en del av hverdagen. Jeg vil kort demonstrere en enkel metode for å kontrollere hvorvidt man befinner seg i ketose eller ikke og hvor mye karbohydrat man kan tillate seg å innta for ikke å komme ut av ketose.

Hva synes du om Høstkonferansen som årlig arena for informasjonssøkende helsebevisste?

Konferansen er et flott initiativ fordi mange likesinnede kan møtes og utveksle erfaringer og lære mer om hvordan man kan bidra til å holde seg friskere og bli kvitt egne helseplager.

Har du et spesielt godt minne fra konferansen? 

Nei, ikke ett! Men jeg har et generelt godt inntrykk av konferansen og ser alltid fram til å møte mange hyggelige og vitebegjærlige deltakere som jeg er blitt kjent med i årenes løp.

HØSTKONFERANSEN ER ET SAMLINGSPUNKT – Vi ønsker Dag velkommen som foreleser i år, og håper vi også ser deg som deltaker! Bestill din billett her.

Vil du se konferansen hjemme i din egen stue?
Det kan du! I full HD – les mer her.