Foreleser på Høstkonferansen 2021:
Lege Øyvind Torp

Øyvind Torp er lege og forfatter av boken “Selvforsvar mot kreft”. Øyvind fikk kreft og beskjed om å «leve som før», men i stedet valgte han å ta grep om kostholdet og livsstilen. Han presenterer for oss et bredt spekter av tiltak som passer inn i en helhetsmedisinsk
tenkning, og som kan gi store resultater.

Vi har hatt en lang periode med helt nye utfordringer og begrensninger, gleder du deg til å få byttet ut zoom-skjermen med ekte, levende mennesker?

– Vi fastleger har heldigvis møtt levende mennesker hver dag gjennom hele pandemiperioden. Jeg ser likevel frem til å ta av meg munnbindet og kunne smile ordentlig til pasientene mine igjen!

Hvilken respons har du fått fra andre leger på budskapet ditt?

– Responsen er overveiende positiv. Enkelte kreftleger uttrykker skepsis. Jeg tror man for det første er redd for å gi råd som kan føre til vektnedgang hos kreftpasienter ved endret kosthold. Dernest er det jo et fast prinsipp om å helst gi medisinske råd utfra forskning som er dokumentert med høyeste grad av evidens (systematiske oversikter). Slik forskning finnes i mange tilfeller om kosthold i forebyggende hensikt for kreft, men sjelden for behandling av kreftsykdom. Mine kostråd til kreftpasienter er oftest basert på mindre studier, samt tiltak som er logiske og fornuftige basert på en biokjemisk- fysiologisk forståelse av sykdommen.

De store systematiske oversiktsstudiene vil komme, men det kan ta mange år. Jeg synes ikke vi har råd til å vente med å gi fornuftige råd til kreftpasienter, så lenge rådene som gis ikke er skadelige eller innebærer unødig stor økonomisk belastning for pasientene.

Hva er årsaken til at kreft er så utbredt i Norge?

– Dessverre er kreftforekomsten økt fra 1/10 mennesker det året jeg ble født (1977), til 1 av 3 i dag. Årsaken er nok sammensatt, men det er nærliggende å tenke at endringer i kostholdet vårt i negativ retning er en av årsakene.

Min tanke er at faktorer som kan føre til kreftsykdom også kan forverre sykdommen, derfor er det viktig å ta grep hvis man er blitt syk.

Du har vært på Høstkonferansen som deltaker før – blir det godt å stå på scenen?

– Ja, dette gleder jeg meg til!

Vi ønsker lege Øyvind Torp velkommen som foreleser i år!

Her sikrer du deg din plass.

HELGEN 16.-17. OKTOBER, PÅ THON ARENA HOTEL I LILLESTRØM.

Vil du se konferansen hjemme i din egen stue?
Det kan du! I full HD – les mer her.

Dag Viljen Poleszynski, Helsemagasinet Vitenskap og fornuft

Høstkonferansen
16.-17. oktober

Les programmet og kjøp billetter her.

Høstkonferansen 2021 - i Lillestrøm