Terje Toftenes

Terje Toftenes er aktuell med boken Fri fra kreft – et nytt syn på kreftens årsaker. Terje forteller om sine besøk hos medisinere som praktiserer med et helhetlig perspektiv, men som ikke slipper til i det offentlige ordskiftet rundt kreftbehandling, og ikke minst søken etter årsakene til sykdomsutvikling. Han deler sine erfaringer med deg om hvordan man kan navigere når alvorlig sykdom inntreffer.

Hva er planene dine fremover høsten og vinteren?

– Jeg er veldig opptatt av å spre budskapet om at vi trenger en mer årsaksrettet behandling av både kreft og andre kroniske sykdommer. I den vestlige verden dør i dag 9 av 10 av kroniske sykdommer. Hver dag dør i snitt 37 mennesker av kreft i Norge og det rammer hver tredje person før fylte 75 år. Her snakker vi virkelig om en pandemi!

WHO slår nå fast at 80% av alle kroniske inflammatoriske sykdommer skyldes måten vi lever på, kreft inkludert. Dette synes jeg kommer alt for lite frem i mediene, og helsesystemet vårt er ikke rigget for å gå etter årsakene, men mest opptatt av å lindre og slå ned symptomer. – Man har ikke forstått årsakene når det gjelder kroniske sykdommer, men nå vet vi mye mer, og ny spennende forskning er i ferd med å skape en revolusjon i synet på kreft og kroniske sykdommer. Jeg vil prøve å bidra med opplysning om dette gjennom foredrag, film, bok, podkaster og andre medier. Det er mitt hovedfokus fremover. Selv om jeg ikke er medisiner, så har jeg likevel skjønt og lært en del de siste fem årene etter at jeg klarte å bli helt frisk fra “uhelbredelig» kreft.

Du skal åpne konferansen for oss, og din historie er veldig personlig, synes du det er vanskelig å dele så personlige detaljer fra scenen med fysisk tilstedeværende publikum?

– Det er faktisk helt greit. Jeg tenker at hvis min historie kan hjelpe andre så er det nærmest min plikt å stå åpent frem og fortelle. De fleste har vel sett en naken mannerumpe, men de færreste har sett en med kreftsvulster på. Det får de nå anledning til, og det synes jeg er viktig. Dessuten så endte jo historien med en “happy end”, godt hjulpet av behandling fra både komplementærmedisin og skolemedisin.

Hva tror du er hovedårsaken til at kreft nå er en av de aller hurtigst stigende livsstilssykdommene i vårt vestlige samfunn, på tross av å være den som mottar mest støtte til forskning?

– Omfanget av kreft har vokst jevnt med utviklingen av vårt velferdssamfunn, vår livsstil og vår industrialiserte matproduksjon. I dag har vi tre ganger så mye kreft som for 50 år siden, så det er klart det henger sammen. På tross av at tusener av milliarder er brukt på kreftforskning de siste 50 år, dør fremdeles hver tredje kreftpasient på norske sykehus. Og de som lever videre er ofte varig skadet av behandlingen. Men fordi kreftforskning siden oppdagelsen av DNA hele tiden har ment at gener og uflaks er hovedårsaken, så har forskningen vært rettet mot å fjerne og drepe kreftceller på den mest effektive måten. Derfor er behandlingen primært symptomrettet. Resultatet er at kreften ofte dukker opp igjen en tid etter behandlingen, og da gjerne mer aggressiv, fordi den underliggende årsaken ikke er fjernet.

Muterte gener er bare en sekundæreffekt, og ikke en årsak. Dette sier den nye forskningen. Årsaken ligger i cellemiljøet og mitokondriene som produserer cellens energi, som igjen påvirkes av kosthold, levesett og miljøgifter. Og dette skal jeg snakke mer om på høstkonferansen i år.

Det hyggelige er at dette åpner for helt nye muligheter i både forebygging og behandling av kreft, og hvor behandlingen også kan gjøres mer skånsom og mye rimeligere for samfunnet. Og dette bør folk få vite om! Men det krever en kraftig omlegging av hele systemet, og møter derfor mye motstand. Derfor er konferanser som dette veldig viktige, så takk til dere som arrangerer og alle som deltar!

Her sikrer du deg din plass.

HELGEN 16.-17. OKTOBER, PÅ THON ARENA HOTEL I LILLESTRØM 

Vil du se konferansen hjemme i din egen stue?
Det kan du! I full HD – les mer her.

Dag Viljen Poleszynski, Helsemagasinet Vitenskap og fornuft

Høstkonferansen
16.-17. oktober

Les programmet og kjøp billetter her.

Høstkonferansen 2021 - i Lillestrøm