Skip to main content
1-3 dagers leveringstid         Lille Måne 20 år – Bøker for det tenkende og følende mennesket       Betal med Vipps eller VISA

© 2022 Forlaget Lille Måne. All Right Reserved. Utviklet av Geenie

Løsdrift for alle kyr

Kjære melkebonde Fride Gunn. Det var med blandede følelser jeg leste ditt innlegg i Nationen 17.02. Det er hjertevarmende med bønder som utrykker kjærlighet for dyrene sine slik som du gjør. Vi i Dyrevernalliansen vet godt at det er mange bønder som deg, som jobber hardt for at dyrene i fjøset skal ha et godt liv. Bønder som går foran og satser på dyrevelferd er blant våre fremste samarbeidspartnere.

Men selv om bonden er snill, og bryr seg om dyrene, gir ikke det alene god dyrevelferd. Godt stell og tilsyn er viktig, men det kan ikke kompensere for helseproblemer og langvarige stressbelastninger som oppstår når dyret ikke får mosjon eller utløp for adferdsbehov og sosiale behov.

Vi har en lang tradisjon med båsdrift her i Norge. I flere generasjoner har husdyr vært oppstallet på bås, og dette har blitt formidlet som godt dyrehold. Med moderne kunnskap om dyrs evner og behov vet vi at dyr ikke har god velferd i slike restriktive miljøer. Ingen driftssystemer lager en ideell verden for dyrene, heller ikke løsdriftssystemer. Å forutsette at det skal være problemfritt å ha dyr i løsdrift, er å undervurdere jobben som bonde. Dessverre er det heller ikke slik at det er automatikk i at de med små bruk bruker mer tid i fjøset enn de med større bruk.

Foto: Iselin Linstad Hauge

De som ønsker å beholde båsdrift beskylder ofte sine meningsmotstandere for å basere argumentasjonen på følelser og meninger. Men forskningen er klar: Løsdrift er en fordel for kyr fordi det gir mosjon og fri bevegelse, mer naturlige reise- og liggebevegelser, og fører til mindre adferdsforstyrrelser. I tillegg kommer enkelte helsemessige fordeler, som redusert melkefeber.

De viktigste utfordringene med løsdrift er klauvhelse og mobbing. Selvsagt kan det være utfordrende å ha kyrne gående fritt sammen. Det er dyreholderens oppgave å skille dyrene og fordele ressurser slik at alle har det rimelig bra. Utformingen av løsdriftsfjøset har også betydning for velferden, i tillegg til bondens arbeid med dyrevelferden.

I 2008 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere løsdriftskravet for kyr. Her var bondeorganisasjonene representert, i tillegg til Dyrevernalliansen og flere andre. Utvalget mente at helt uavhengig av bås eller løsdrift, går utviklingen i retning av større besetninger. Å legge skylden på dyrevelferd for denne strukturutviklingen blir derfor ikke rettferdig.

Det er veldig hyggelig å bli invitert til ditt fjøs, Fride Gunn. Det høres oppriktig fint ut å få en klem av Gamlevedden. Jeg tviler ikke på at du bryr deg om dyrene dine og tar godt vare på dem.

Vi er ofte på gårdsbesøk, og jeg personlig har vært mange ganger i både løsdrifts- og båsfjøs. Dyrevernalliansen jobber for løsdrift for alle kyr, det har vi gjort i mange år nå. Det er ingen fallitterklæring til bønder som deg. Det er basert på solid forskning om dyrevelferd. Kyr er husdyr som kan ha god velferd hos mennesker. Tilstrekkelig plass og fokus på dyrenes behov kan gi dyrehold av beste klasse. Men hvis norsk landbruk skal fortsette å ha troverdighet i samfunnet, må dyrevelferden bedres i takt med ny kunnskap.