Skip to main content
1-3 dagers leveringstid         Lille Måne 20 år – Bøker for det tenkende og følende mennesket       Betal med Vipps eller VISA

© 2022 Forlaget Lille Måne. All Right Reserved. Utviklet av Geenie

Nyhet: Avslørende bok om politiet, overgrep, sensur og politisk innflytelse

«Vi må bare slutte å være snille. Nå blir det av med buksa på offentlig sted.»
Jan Erik Bresil, politioverbetjent og leder av NNPF
(Norsk Narkotikapolitiforening, fra 2018–d.d.)

«Svekket tillit etter politiskandale» ITROMSØ om Rolleforståelsesutvalgets rapport

Forlaget Lille Måne har nå sendt et viktig og oppsiktsvekkende manus til trykkeriet. De siste årene har det stadig dukket opp nye skandaler rundt politiet og deres håndtering av narkotikaspørsmålet. Nylig har vi fått en graverende sak om politivold i Kongsberg, og stadig flere reiser spørsmål over hvordan politiet har håndtert narkotikaproblematikken. Hvor mye har vi egentlig fått vite? Har politiet over lang tid tatt seg til rette og tatt loven i egne hender?

I boken Politiet og narkotika presenterer Jon-Ove Flovik Olsen hvordan politiet og foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har startet en politietat i politiet. NNPF har aldri hatt noen som helst formell tilknytning til det offentlige eller rettsstaten, men likevel brukt ordet politi i alle offentlige sammenhenger. Det har vært startet nettbutikk med salg av effekter, kurs, plakater og annet profileringsmateriell. Det har vært solgt inn kurs til store beløp fra kommuner og andre.

Har vi hatt for mye tillit til politiet i dette følelsesladde tema? Stadig flere saker peker i denne retningen, og med denne boken ønsker vi å intensivere debatten om politiets håndtering av ulovlig rusbruk og de mange livene de har ødelagt på veien.

Forlaget inviterer til pressekonferanse 20. juni kl. 10.00,
Human Etisk Forbunds lokaler, Brugaten 19.
Kontakt: Forlegger Jan Mesicek, tlf. 93009922
forlegger@lillemane.no – NB! Påmelding.

Litt om boken Politiet og narkotika

Hvor langt har politiet gått for å beholde ulovlig rusbruk under sitt ansvarsområde? Et ansvar de har håndtert ved å bruke inngripende tiltak som glattcelle, ransaking og stripping på åpen gate, barnevern, massearrestasjon, urinprøver av elever og voksne.

De siste årene har NNPF jobbet hardt for å stanse politiske endringer, spesielt rusreform, og rettet seg inn mot ungdomsorganisasjoner og etablerte partier. Politiet har på sin side underminert ytringsfriheten, i krigen mot narkotikas navn. Å mene noe annet enn NNPF, har ikke vært uten risiko for politiansatte. Det virker som alt har vært lov for politiet – eller har det egentlig det?

Denne boken forteller den viktige og sjokkerende historien om POLITIET OG NARKOTIKA i Norge. Her avdekkes et sammensurium av langvarig maktkamp og uberettiget maktutøvelse som få kunne forestille seg. Og skandalene kommer på løpende bånd …

«Politiet har ikke skilt godt nok mellom rollene» Fra rolleforståelsesutvalgets rapport

«Demokratisk problem» Politiredaktør Benedicte Bjørnland, om NNPF-kursing – nrk.no

«Det viktigste er derfor ikke nødvendigvis å vinne kampen mot narkotika. Det viktigste er å aldri tape den.» Lars Holmen, tidl. medlem av «Uro-patruljen», tidl. generalsekretær og leder i NNPF