SEMINARER FOR DET TENKENDE OG FØLENDE MENNESKET

MØTEPLASSEN FOR ALTERNATIV SPISSKOMPETANSE OG DE SOM VÅGER Å UTFORSKE NYE IDEER

Forlaget Lille Måne samler kreftene blant folk som våger å tenke nytt i Norge. Våre konferanser handler om å skape en møteplass der de som flytter grensene for hva som er mulig kan knytte bånd til hverandre og lære fra de fremste nasjonale og internasjonale ekspertene på kosthold, helse og selvutvikling. År etter år setter vi agendaen på det mest grensesprengende – og av og til – kontroversielle innholdet.