Lordag 29. januar 2022

Thon Hotell Oslofjord, Sandvika

Hvordan leve best mulig med ubalanser i stoffskiftet? Stoffskiftesykdommer er spesielt utbredt i Norge, og rammer i all hovedsak voksne kvinner. Det finnes få og gamle medisiner, og mange opplever å få liten eller ingen hjelp av legen sin. Mangel på kunnskap i helsevesenet er utbredt. Stoffskiftedagen er for alle som er berørte eller ønsker å lære mer og er et uavhengig, fritt og selvstendig arrangement som Forlaget Lille Måne har arrangert med stor suksess siden 2017.

Facebookside: @Forlaget Lille Måne