Balanse i stoffskiftet

LAVT STOFFSKIFTE. En folkesykdom som øker i alarmerende omfang. Forlaget Lille Måne setter dette på dagsorden med aktuelle seminarer, kurs og bøker. Føler du deg sliten, trøtt og slapp? Fryser du? Det kan være tegn på at du har problemer med kroppens energiomsetning – eller stoffskiftet. Temaet er oversett, kunnskapen er varierende, men faktum at stadig flere rammes. Etter at Forlaget Lille Måne tok ut på veien og arrangerte seminarer om stoffskifte over hele landet, og vi føler med alle de henvendelsene som forlaget får fra fortvilte mennesker som ikke får den medisinske hjelpen de har krav på.

Oversikt over menneskets stoffskifte

Oversikt over menneskets stoffskifte

Første indikasjon på lavt stoffskifte er forhøyet TSH (Thyroidea Stimulerende Hormon) – kroppen forsøker å produsere stoffskiftehormoner (T4) og (T3), uten å lykkes tilstrekkelig. Ved at det konverteres fra T4 til T3, står T4 for en vesentlig del av produksjonen av T3-hormonet. Så i utgangspunktet skal du kun trenge å få tilført syntetisk T4 (Levaxin). Men for mange er det ikke så enkelt. Du kan mangle hormonet T3 selv om prøvene dine er fine (TSH, FT4). Mange leger vegrer seg for å sjekke T3-verdiene til pasientene, og nekter (!!) å måle dette.

Måling av stoffskifte

I mange andre land reagerer helsevesenet med tiltak når TSH stiger over 3, mens i Norge avventer man ofte til TSH nærmer seg 10. Er du sliten og tom for krefter, bør du be legen din om full sjekk av thyroideastatus, og si du vil ha sjekket fritt T4, fritt T3, TSH, anti-TPO og anti-TG. Dersom legen ikke vil gjøre noe når du har TSH over 4-5, og du føler deg sliten, bør du oppsøke en ny lege for en ny vurdering eventuelt andre behandlere som kan stoffskiftet. Kosthold, vitaminer og mineraler kan hjelpe i en tidlig fase.

Bakterieovervekst i tynntarmen (SIBO) kan oppstå som en komplikasjon av lavt stoffskifte.

Mange pasienter som sliter med stoffskiftet, får ikke hjelpen de trenger fra fastlegekontoret. Fastlegen mangler ofte kunnskapen som trengs for å finne gode løsninger, spesielt innen ernæring, vitaminer og mineraler.

Med andre ord blir mange pasienter feildiagnostisert, og det skaper fortvilelse: de blir ikke møtt med oppdatert kunnskap, men ofte heller med tilbud om anti-depressiva, sykemeldinger, «vi ser det an», osv.

Forlaget Lille Månes arrangementer åpner vi dørene for alle som vil lære mer om dette.

Lege Joakim Øien Iversen er en av de fremste legene innen stoffskiftebehandling, og dedikerer sin praksis til dette. Under Stoffskiftedagen på Høstkonferansen 2018 ønsker han å hjelpe pasienter med å nå frem til fastlegen, slik at de kan få mest mulig hjelp på fastlegekontoret. Her kan du se foredragene fra Stoffskiftedagen 2020 i Sandvika!

Hva skjer på stoffskiftedagen?
– De får kunnskap om symptomer og behandling ved stoffskiftesykdom. Hvilke medisinske alternativer som finnes, og ikke minst mat og næringstilskudd som kan være nyttig. Næringstilskudd får lite, eller ingen, oppmerksomhet i det offentlige helsevesenet. Det er svært synd, men det skyldes både manglende interesse, og sykdommens kompleksitet.

Lege Joakim Øien Iversen

Lege Joakim Øien Iversen

Fastlegenes problem

Pasienter som oppsøker fastlegekontorene fordi de er slitne, er ikke få. Man regner rundt 20–30% av fastlegebesøkene skyldes en eller annen form for energisvikt (slitenhet, utbrent e.l.)

– En fastlegekonsultasjon på tjue minutter, ofte mindre, gir ikke nok tid til å finne skikkelige svar, sier Joakim.

I fjor reiste han og Forlaget Lille Måne “halve Norge rundt” og snakket for fullsatte saler under «Stoffskiftedagen».

Du lærer om symptomer og behandling av stoffskiftesykdom, dessuten om mat og næringstilskudd som kan hjelpe.

Lei av å være sliten, den viktigste boken om stoffskifte og energi på norsk på Forlaget Lille Måne

NB!

FØLG FORLAGET LILLE MÅNE på Facebook for fortløpende oppdateringer.
Bli også medlem i gruppen «Stoffskiftedagen» for detaljert informasjon, opptak av foredrag osv.

FAKTA: Over 210 000 nordmenn bruker stoffskiftemedisin. Bruken øker, og har økt med over 30% de siste ti årene. Det finnes to organisasjoner:

Stoffskifteforbundet
Som arbeider med lokallag over hele landet.

Thyroidea Norge
Arbeider mest på nett, med å gjøre informasjon tilgjengelig. Mye nyttig og oppdatert faglig informasjon på hjemmesiden.

Lege Joakim Øien Iversen, Senter for Livsstilsmedisin

Facebookgruppene:
For oss med lavt stoffskifte
Lavt stoffskifte med takhøyde – åpen for alle

er en av mange små og store grupper på Facebook hvor flere medlemmer har god kunnskap, og kan bidra med generelle råd og erfaringer.

Vil du lære mer om kroppens hormoner? Skaff deg boken Hormoner i balanse av forskeren Martina Johansson. Det er mange hormoner som påvirker stoffskiftet ditt. Jo mer du vet, jo bedre. Denne er lettlest, tilgjengelig og inspirerende!

Sjekk ut seminaret Stoffskiftedagen her!

DISCLAIMER
Denne artikkelen står for forfatterens egen regning. Forlaget Lille Måne anbefaler alle å oppsøke legehjelp og får tatt tilstrekkelige med blodprøver, før en søker hjelp og behandling hos andre behandlere. Naturopater, ernæringsterapeuter og andre naturmedisinske behandlere kan, som leger, ha god kunnskap om stoffskiftefunksjonen, og andre ikke. Sørg for at du hele tiden holder din fastlege orientert om tiltak du gjør på egen hånd.

No products found which match your selection.