Høstkonferansen 2021

Når tradisjonell skolemedisin ikke har løsningene alene, hvordan kan helhetsmedisinske tilnærminger nå ut til flere?