Kjørebok 2023 – få skattefradragene og godtgjørelsen du har krav på

kr 249

Denne kjøreboka er utviklet for å medvirke til bedre kjøredokumentasjon. Boka kan benyttes til å dokumentere:

1. Bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil
2. Fradrag ved skattefastsettingen (ligningen) ved kjøring med egen bil
3. Bilag til regnskap for bruk av næringsbil/yrkesbil
4. Firmabilkjøring

Denne kjøreboka er godt kjent av skattemyndighetene og har vært godkjent som dokumentasjon i mange år!

Produktnummer: 9788283112368 Kategorier: ,

Beskrivelse

 

NYTT DESIGN – FLERE SIDER FOR Å LOGGFØRE, SAMT HUSKELISTER, APP-OVERSIKTER OSV!
Du fortjener hver krone du har krav på – med en kjørebok har sikret deg godkjent dokumentasjon.

Når du er ansatt og får kjøregodtgjørelse for bruk av egen privatbil. Dette er den vanlige kilometergodtgjørelsen etter statens satser og regulativ
(eventuelt Skattedirektoratets skattefrie satser) til ansatte – også for deg som er ansatt i egen bedrift.

Ved kjøring med egen privatbil for arbeidsgiver gir kjøreboka dokumentasjon for reiseregning til arbeidsgiveren, og som dokumentasjon av at det dreier seg
om reell tjenestekjøring (i tilfelle skattekontroll). Når du er ansatt og bruker firmabil kun til tjenestekjøring

Da kan kjøreboka brukes til å dokumentere at firmabilen (som altså eies av bedriften) kun brukes i tjeneste og ikke privat.

MERK! Det kreves bare elektronisk kjørebok når du blir beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat,
eller hvis du vil dokumentere at yrkeskjøring overstiger 40 000 kilometer i året  (og dermed kan beregne privat fordel ut fra 75% av bilens listepris som ny).
For selvstendig næringsdrivende/ENK som kjører under 6000 kilometer Kjøreboka kan brukes for å dokumentere antall kjørte kilometer hvis du kjører
mindre enn 6000 kilometer med din privatbil i næring hvert år. Du har rett på et fradrag for antall kilometer du kjører med bilen din i forbindelse med virksomheten/næringa. Fradraget ligger for tida på rundt 3,50 kr per kilometer for kjøring inntil 6000 kilometer.

NB! Det er ikke et krav om kjørebok i slike tilfeller, men det er lurt å bruke den i tilfelle skatteetaten kommer på kontroll og ber om at du sannsynliggjør at du har rett på fradraget.

Når du er selvstendig næringsdrivende/ENK og kjører mer enn 6000 kilometer i året. Bilen din tas inn i regnskapet hvis du jevnlig bruker den mer enn 6000 kilometer hvert år i næring/virksomhet. Da regnes den som yrkesbil/næringsbil, og den kommer inn under reglene for saldoavskrivning.
Du bruker månedsskjemaet i kjøreboka for å dokumentere at tjenestekjøringa i løpet av året er på minst 6000 kilometer. Bilkostnader og saldoavskrivning føres i ditt ordinære regnskap.

DETTE SIER SKATTEETATEN OM KJØREBOK:
« .. en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyter oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen.» (Skatte-ABC 2022)
Vår anbefaling er derfor alltid å føre kjørebok når du kjører for din eller andres bedrifter som selvstendig næringsdrivende eller ansatt.