Skip to main content
1-3 dagers leveringstid         Lille Måne 20 år – Bøker for det tenkende og følende mennesket       Betal med Vipps eller VISA

© 2022 Forlaget Lille Måne. All Right Reserved. Utviklet av Geenie

Kronikk fra unge bønder

Landbruks- og matminister – Hør på framtidsråd fra unge samvirkebønder.

Klima- og miljøutfordringer, teknologiutvikling og hard konkurranse i markedet gjør at landbrukssamvirkene stilles overfor store krav til omstilling. Som unge samvirkebønder, har vi høye ambisjoner på vegne av egen gård og norsk matproduksjon. Men vi trenger din hjelp.

Aktive bønder over hele landet bidrar sysselsetting, bosetting og ikke minst til at landbruket er en framtidsrettet og mangfoldig næring. Norske bønder er stolte, dyktige og kunnskapssøkende. Men dette skal vi ikke ta for gitt!

Vi ønsker oss et landbruk som er en pådriver i det grønne skiftet, som er konkurransedyktig og lønnsomt for bønder over hele landet. Vi har laget 5 anbefalinger til Landbruks- og matministeren om hva som trengs for at samvirkene kan fortsette å være sterke i framtiden.

1)     Fortell hele historien! Bønder bidrar med mer enn å produsere mat.

Vi er stolte av den maten vi produserer. Samtidig er vi skuffet over at alt det andre vi bidrar med ikke får samme oppmerksomhet. Sentrale beslutningstakere og landbrukspolitikken må bli tydeligere på å løfte fram norske bønder sin rolle som naturforvaltere og hvordan vi tar vare på dyr og gårdseiendommer, tradisjoner og lokal kunnskap.

2)     Bygge opp under samvirkenes rolle i å fremme bærekraftig norsk matproduksjon

Sterke samvirker har vært avgjørende for at vi har det landbruket vi har i dag. Samvirkebøndene representerer mangfoldet i landbruket, og det er et unikt utgangspunkt for å utvikle kunnskap om et bærekraftig landbruk basert på norske naturressurser. Politikken må i større grad enn i dag styrke forutsetningen for produksjon i ulike geografiske områder, uavhengig av alder, driftsform, produksjon og størrelse.

3)     Utvikle digitale løsninger og grønn teknologi

Ministeren bør utnytte den kompetansen som ligger hos landbrukssamvirkene til å støtte opp om utvikling av grønn teknologi og digitale løsninger. Det vil bidra til å frigjøre tid for bonden og ta landbruket inn i framtida. Samvirkene har lang tradisjon for samarbeide seg imellom, og ny teknologi gir unike muligheter framover. Dagens unge bønder er endringsvillige. Vi ønsker å bidra til at samvirkene blir ambisiøse aktører i det grønne skiftet. Med forbedret Kvalitetssystem i Landbruket (KLS) og mer og enda bedre rådgivningstjenester for bøndene, er det rom for å stille enda høyere forventninger til bærekraft i landbruket.

4)     Sterke landbrukssamvirker i verdikjeden for mat

Samvirkene ble i sin tid opprettet for at bønder skulle ha større innflytelse på sin egen inntekt og markedsmuligheter. Dette er fortsatt viktig i dag. I møte med hard internasjonal konkurranse, er det en styrke for norsk matproduksjon og norske bønder at de eier industrileddet. Vi trenger politiske virkemidler som bygger opp under dette! En viktig forutsetning er å unngå dobbel mottaksplikt.

5)     Gode velferdsordninger som gjør at unge bønder kan satse

Gårdsoverdragelse, familieforøkelse og planlegging av framtiden på gården skjer ofte samtidig. Da er det viktig å sikre at ikke framtidige planer blir lagt i grus på grunnlag av dårlig økonomi i etableringsfasen. Dagens velferdsordninger, spesielt knyttet til fødsels- og foreldrepermisjon må bli bedre. Dette gjelder også i tilfelle sykdom.

Kjære Statsråd Olaug Bollestad. Hvis du hjelper oss med dette, lover vi å gjøre alt vi kan for at landbrukssamvirkene skal fortsette å levere bærekraftig, sunn og god mat til det norske folk i framtida!

Anbefalingene er laget som en del av EU Horizon2020-prosjektet BOND (Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the Farming sector in Europe), der målet er å styrke samarbeid og organisering av bønder.

Hilsen:
Sunniva Berglund Skogan
Gry- Heidi Ruud Wethal
Oddbjørn Øverland
Marthe Bogstad
Iver Fossum
Øistein Aasen
Solveig Kvam
Erik Kvam
Kenneth Bjerkreim
Lill Bredvold
Knut Bårnes
Sindre Bøhnsdalen
Gulbrand Romsaas
Øyvind Tofteberg
Gjermund Ruud Skjeseth