Skip to main content
1-3 dagers leveringstid         Lille Måne 20 år – Bøker for det tenkende og følende mennesket       Betal med Vipps eller VISA

© 2022 Forlaget Lille Måne. All Right Reserved. Utviklet av Geenie

Opprop for endring i norsk narkotikapolitikk – straff fungerer ikke!

I anledning utgivelsen av boken Politiet og Narkotika har forlagssjefen i Lille Måne, Jan Mesicek, tatt initiativ til et opprop for endring i norsk narkotikapolitikk.

Lest det signerte oppropet under, eller last det ned ved å trykke på lenken under.

Det signerte oppropet laster du ned her

OPPROP

Norge må våkne og se realitetene i øynene. De siste femti års politikk for å håndtere narkotika-
spørsmålet, har ikke gitt de resultatene som var intensjonen. I stedet har vi påført betydelig skade på

hundretusenvis av mennesker. Det brukes og produseres narkotika i hele verden, og så lenge det er etter-
spørsel så vil det eksistere et tilbud. Straffelinjen har ikke fjernet markedet, men snarere gitt det i gave til

den organiserte kriminaliteten.
For at vi i fremtiden skal løse utfordringene med rus og narkotika, må politiet og rettsvesenet gå grundig
i seg selv. Hva har vært gjort de siste femti årene? En granskning må til. Det har vært et ensidig fokus på
strenge og lange fengselsstraffer og kamp mot brukere der det meste har vært tillatt. Dette har ikke gitt

de ønskede resultater. Uansett hvor mange år og hvor mange som settes i fengsel, så kommer nye «bak-
menn» med nye varer og tilbud. Lite tyder på at dette vil endre seg, i stedet kommer sterkere og farligere stoffer på markedet – helt uregulert og ukontrollert.

Stadig flere land har snudd og gått i retning avkriminalisering og regulering. Sentrale organer som
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) støtter i dag regulering av markedene. Norge
henger etter, samtidig som vi år etter år er i verdenstoppen på overdosestatistikken. I 2022 satte vi nesten
ny rekord med 321 dødsfall.

Vi oppfordrer politiet og rettsvesenet til en positiv holdning til denne helt nødvendige granskningen, og
at Stortinget tar innover seg at vi trenger en ny politikk – ikke økte og strenge straffer. Siden 1960-tallet
har straffene i Norge bare økt, og narkotikakartellene blir bare sterkere. Det tyvende århundrets største
feilinvestering i straff, er overmoden for en kritisk gjennomgang og evaluering.

SIGNERT:
Paul Larsson, professor i kriminologi ved Politihøgskolen i Oslo
Hans Frederik Marthiniussen, professor i juss ved Universitetet i Bergen
Johan H. Andresen, eier og styreleder, Ferd
Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i MINERVA
Andreas Blomqvist, overlege i rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Synne Bernhardt, lege og advokat
Kari og Rebekka Lossius, psykologspesialister
Lars Lien, professor ved Høgskolen i Innlandet
Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo
Pål Frogner, lektor ved Politihøgskolen i Oslo
Tania Randby Garthus, politioverbetjent og lektor ved Politihøgskolen i Oslo
Bård Dyrdal, politioverbetjent i Oslo politidistrikt og leder av LEAP Scandinavia
Hedda Giertsen, kriminolog og professor em. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Evy Marie Frantzen, dr. juris. førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo
Cecilie Høigård, professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi
Ove Vanebo, advokat og tidl. statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet
Aksel Braanen Sterri, statsviter og ph.d.-kandidat ved Harvard University og Oslo MET
Ole Martin Moen, professor i medisinsk etikk ved Oslo MET
Eirik Løkke, rådgiver CIVITA
Mads Andenæs, professor ved Juridisk fakultet, Universitet i Oslo
Ketil Lund, pensjonert høyesterettsdommer
Jan Mesicek, forlegger og initiativtaker

NNPF, politi, polititkk, rusdebatt, rusreform